Vrijwilligerswerk

Het streven is een zo compleet mogelijke vereniging te zijn, maar dit vraagt ook iets van de leden. Gelukkig zijn er vele vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging. Zonder hen is het niet mogelijk een verenging draaiende te houden. Aanmeldingen hiervoor zijn dan ook altijd welkom!

 Waar kunt u zich voor inzetten:

Bestuur.

Het bestuur is de regering van de vereniging. Momenteel zijn er geen vacatures.

 

Daarnaast zijn er een 8-tal commissies die zich o.a. met onderstaande zaken bezighouden:

Onderhoud park en banen.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het bijhouden van de banen gedurende het hele jaar. Daarnaast o.a. coniferen knippen en parkonderhoud. Deze werkzaamheden geschieden meestal op de vrijdagmorgen en op een paar avonden per jaar.

 

Bar en kantine.

De barcommissie is verantwoordelijk voor het beheer van de bar en kantine.

Dit ene zinnetje zorgt ervoor, dat je na het sporten je dorst kunt lessen in de kantine.

Je zult begrijpen dat de werkzaamheden die bij deze verantwoordelijkheid horen niet zo gemakkelijk in één zin zijn te omschrijven. Deze zorgt ervoor dat er voldoende drank, versnaperingen en snacks aanwezig zijn. Ook zorgt deze voor de indeling van de bardiensten en instrueert vrijwilligers. Tevens kleedt deze de kantine aan en zorgt waar mogelijk voor een gezellige sfeer in het paviljoen en op het terras. Als je het resultaat van onze barinkomsten ziet dan zal ook jouw conclusie zijn dat door het zelf runnen van de bar, de financiële situatie van de vereniging er beslist veel beter van wordt. Ook kunnen we hierdoor de prijzen van de consumpties laag houden. Het verrichten van bardiensten is nog geen verplichting maar je word wel dringend verzocht je hiervoor aan te melden. Volgens velen, die daaraan al meewerken, zeker de moeite waard.

 

Toernooi en competitie tennis.

Deze commissie regelt alle zaken m.b.t. toernooien w.o. het lentetoernooi en Gerrit Veenhoventoernooi, de clubkampioenschappen, competities, teamindeling en trainingen. De VCL, (Verenigings Competitie Leider), heeft als taak de KNLTB-competitie in goede banen te leiden.

 

Toernooi en competitie jeu de boules.

Jaarlijks wordt er gestreden om de “Westermaat bokaal”. Dit zijn 6 maandagavonden per jaar met aansluitend de finales. Er zijn bij de Hengelose verenigingen (12) diverse toernooien waar je altijd aan mee kunnen doen. Zoals Triplettekampioenschap, Doublette kampioenschap, Stadstoernooi (wordt gehouden in de Pastoriestraat en Langestraat), Zoalttoernooi, Midwintertoernooi, Melbuul’ntoernooi, enz. Daarnaast worden er ook intern toernooitjes gehouden zoals het lente- en boerenkooltoernooi. Een leuke functie, waar je met veel spelers uit de regio te maken krijgt.

 

Sponsoring.

Na enkele jaren geen actieve sponsorcommissie binnen de vereniging te hebben gehad, zijn er sinds het najaar 2006 drie enthousiastelingen opgestaan om deze commissie weer nieuw leven in te blazen. De werkzaamheden bestaan vooral in het interesseren van bedrijven voor sponsoring, een advertentie in ons clubblad, doekverkoop en bordverkoop langs de banen en alle mogelijke zaken om geld te verkrijgen voor velerlei doeleinden.

 

Facilitaire zaken.

Deze coördineert de schoonmaak van alle ruimten in het paviljoen. Wekelijks wordt er op één dagdeel met een aantal vrijwilligers voor gezorgd dat alles er weer schoon en fris uitziet. Ook hier zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom.

 

Clubblad.

Deze commissie zorgt ervoor dat het clubblad vier keer per jaar verschijnt.

Deze ziet er op toe dat belangrijke informatie voor de leden wordt opgenomen in het clubblad en stimuleert de leden daarin verslagen o.i.d. te schrijven. Tevens neemt zij zelf de pen ter hand om bepaalde rubrieken te vullen, verzorgt het drukken en verspreiden van het nummer onder de leden, sponsors en andere belanghebbenden.

Zoeken

Tennisbanen bespeelbaar

spelen

Social Media

facebook icon twitter logo

Sponsors

  • A.Hak
  • Keik!
  • Jan Dekker
  • WerkBonPdf
  • Berghorst
  • Intersport
  • Haro Media

Copyright © 2014 TJV Westermaat
All Rights Reserved